NRG Connect business case

''Als je als interim professional werkt, is de kennis en ervaring van collega’s uit jouw vakgebied vaak nuttig. Bijvoorbeeld als je net even een vraag hebt buiten jouw eigen specialisme, waarmee de opdrachtgever beter kunt ondersteunen. Nadeel is dat je jouw collega’s niet dagelijks ziet. NRG Connect zorgt ervoor dat onze collega’s elkaar goed kennen en weten wie je waarvoor kunt benaderen.''

''Tijdens de NRG Connect avond in september stond ‘het runnen van een fabriek’ centraal. Het beter leren kennen van elkaar en de opgedane kennis passen onze professionals weer toe in hun interim opdrachten. Dat maakt NRG Connect niet alleen waardevol voor ons als collega’s maar ook voor onze opdrachtgevers.''

De kracht van kennisdeling

NRG Connect ontwikkelde samen met Edumundo een businesscase. De opzet van deze businesscase was dat groepen met elkaar de competitie aangingen. De deelnemers van de groepen werden zo verdeeld, dat professionals met verschillende expertises en ervaringsjaren in elk team vertegenwoordigd waren. Een mooie manier om elkaar nog beter te leren kennen en van elkaar te leren.


Ieder team was het bestuur van een grote chocoladefabriek. Binnen het team had ieder teamlid zijn eigen discipline. De opdracht was om als team tot keuzes te komen die uiteindelijk tot groei van de chocoladefabriek zou zorgen. Goed communiceren, samenwerken, rekening houden met externe factoren en maximale budgetten en presteren onder tijdsdruk waren de sleutels tot succes. De Supply Chain professionals kunnen de ervaring vanuit deze business case dan ook goed toepassen in hun eigen dagelijkse praktijk binnen de Food & industry.

Hoe dat ging? Zie de video voor de impressie.


This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

''Een waardevolle avond''

”NRG Connect is een van de manieren om Supply Chain professionals beter te leren kennen. We zien elkaar niet vaak, omdat we allemaal op locatie met onze eigen opdracht bezig zijn. Mede daardoor is er een sterke behoefte ontstaan om bijeenkomsten te organiseren waar we elkaar beter leren kennen en kunnen sparren over vraagstukken. Vanuit die behoefte is door professionals NRG Connect opgezet.”


''Bij bijeenkomsten worden workshops en brainstormsessies georganiseerd. De workshops staan in het teken van samenwerking en onderzoeken en tijdens de brainstormsessies worden actuele vraagstukken in de Logistiek/Supply Chain behandeld. Zo blijven we op de hoogte van allerlei trends en ontwikkelingen binnen de logistiek/Supply Chain.''